Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden www.geboortekreet.nl. Geboortekreet is onderdeel van Minikroko, gevestigd te Tilburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tilburg onder nummer 17216896

BTW nummer: 152584808 B01

Artikel 1. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die zijn aangegaan met Geboortekreet.
Indien u een bestelling plaatst bij Geboortekreet verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden
Toepasselijkheid van algemene leverings- of betalingsvoorwaarden en/of andere algemene of bijzondere voorwaarden van Klant is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2. Totstandkoming overeenkomst

Geboortekreet is gerechtigd ingeval van druk- en zetfouten inzake prijsvermeldingen de order te annuleren

Artikel 3. Prijzen en betaling

Alle prijzen zoals genoemd op de Website zijn in euro´s en inclusief BTW. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden bij de Klant in rekening gebracht tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Geboortekreet is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor alreeds geplaatste bestellingen.

De levering van een artikel zal geschieden tegen vooruitbetaling (Ideal of overboeking). Een sticker zal pas worden gemaakt ná ontvangst van de betaling.

Artikel 4. Verzendkosten

Voor het verzenden van produkten brengt Geboortekreet verzendkosten in rekening. Voor verzending naar het buitenland gelden andere tarieven. (zie verzendkosten).

Artikel 5. Leveringstermijn

Geboortekreet streeft ernaar uw bestelling binnen 2 (werk)dagen na ontvangst van uw betaling te verzenden. Deze leveringstermijn is indicatief. Geboortekreet zal zich tot het uiterste inspannen te leveren binnen deze termijn. Indien de leveringstermijn met meer dan 5 dagen overschreden wordt zal Geboortekreet de klant hiervan op de hoogte stellen. De klant heeft in dit geval de mogelijkheid de order te annuleren.

Artikel 6. Herroepingsrecht

Omdat alle artikelen op speciaal verzoek van de klant worden gemaakt is het herroepingsrecht niet van toepassing.  Alle stickers, geboortestoeltjes en overige gepersonaliseerde artikelen zijn custom made en de klant bepaalt de kleur, afmeting en de eventuele tekst. Deze artikelen kunnen derhalve in geen geval worden geretourneerd.

Artikel 7. Garantie

Garantie is van toepassing indien dit fabricage- en materiaalfouten betreft.

Indien een klant direct na levering een tekortkoming of beschadiging constateert dient dit binnen 7 dagen schriftelijk (of middels email) gemeld te worden aan Geboortekreet onder vermelding van het factuurnummer.

Na deze melding kan een artikel retour worden gezonden aan Geboortekreet onder vermelding van het factuurnummer en overlegging van deze factuur.

Indien de melding van de klacht gegrond is zal Geboortekreet het artikel vervangen.Het artikel zal kostenloos aan de klant worden geretourneerd naar adressen binnen Nederland
Indien een klant direct na levering een tekortkoming of beschadiging constateert dient dit binnen 7 dagen schriftelijk (of middels email) gemeld te worden aan Geboortekreet onder vermelding van het factuurnummer.

De klant is verantwoordelijk voor het goed verpakken en voldoende frankeren van een retourzending. Wij adviseren om een produkt verzekerd te verzenden. Zoekgeraakte pakketten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Geboortekreet.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

Geboortekreet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook die het gevolg is van deze internetsite en of beslissingen gebaseerd op informatie van deze site.

Kleuren van de artikelen, foliekleuren en afbeeldingskleuren kunnen iets afwijken van de werkelijke kleuren (ivm beeldschermkwaliteit). Geboortekreet kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

De positie, kleur en grootte van de werkelijke sticker kan iets afwijken van de weergave op het beeldscherm. Geboortekreet kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Geboortekreet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen m.b.t. het plakken en verwijderen van de sticker.

De klant is zelf verantwoordelijk om te bepalen of een ondergrond al dan niet geschikt is om een sticker op te plakken

De kleuren van een geboortestoeltje kunnen afwijken van de kleuren op het geboortekaartje. Geboortekreet kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Wij proberen altijd om de originele kleuren zo goed mogelijk te benaderen.

Artikel 9. Verwerking persoonsgegevens

Indien en voorzover er persoonsgegevens verwerkt worden van de klant dan geldt deze verwerkings slechts om de overeenkomst te kunnen uitvoeren.
Voor het sturen van nieuwsbrieven wordt de klant uitdrukkelijk om toestemming gevraagd.

Artikel 10. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Op al onze overeenkomsten is het nederlandse recht van toepassing. Klachten dienen schriftelijk of per email gemeld te worden aan Geboortekreet. Geboortekreet zal binnen 30 dagen reageren op deze klacht.
Geschillen tussen de klant en Geboortekreet zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Breda.

Artikel 11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Geboortekreet/Minikroko enig materiaal van deze website te kopiëren, opslaan, te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.
Alle foto’s en afbeeldingen zijn eigendom van Geboortekreet/Minikroko.
Minikroko is een geregistreerd (beeld)merk.